แบบทดสอบการเขียนบรรยาย

 ข้อสอบการเขียนบรรยาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑-๓

          (๑) ตัวเมืองภูเก็ตส่วนมากเป็นตึกแบบสมัยเก่า สร้างแต่ครั้งกิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ ๆ / (๒) แต่ในปัจจุบันตึกสูง ๆ แบบใหม่ ๆ มีมาก / (๓)  ตัวเมืองจึงมีลักษณะเหมือนคนแก่กับคนหนุ่มยืนประจัญหน้ากันอยู่ / (๔) นอกจากภูเก็ตจะมีชายหาดที่สวยงามแล้วยังมีขุนเขา น้ำตกอันแสนงามอีกด้วย

๑ การบรรยายตอนใดที่มีการใช้โวหารการเขียนต่างจากพวก

         ก. (๑)

         ข. (๒)

         ค. (๓)

         ง. (๔)

 ๒. จุดเด่นของการเขียนแนะนำจังหวัดภูเก็ตตอนใด ที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวได้มากที่สุด

         ก. (๔)

         ข. (๓)

         ค. (๒)

         ง. (๑)

๓. “ตัวเมืองจึงมีลักษณะเหมือนคนแก่กับคนหนุ่มยืนประจัญหน้ากันอยู่” เราอาจเขียนบรรยายข้อความนี้ได้ใหม่ตามข้อใด

         ก. ตัวอาคารเก่าที่ถูกปล่อยให้รกร้างไปตามกาลเวลาแทรกอยู่ระหว่างอาคารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่

         ข. บ้านเรือนของชาวพื้นเมืองภูเก็ตดั้งเดิม มองดูตัดกินอย่างสิ้นเชิงกับตึกรามบ้านช่องของผู้อพยพมาอยู่ใหม่

         ค. ตึกแถวอาคารบ้านเรือนสมัยเก่ายังมีอยู่ และมีอาคารพาณิชย์ทันสมัยใหม่ ๆ ปลูกสร้างอยู่ใกล้ ๆ กัน

         ง. บ้านเรือนเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งโบราณ และบ้านเรือนที่สร้างขึ้นใหม่ถูกสร้างให้อยู่คนละฟากฝั่งของถนน

อ่านข้อความที่ให้แล้วใช้ตอบคำถาม ข้อ  ๔   

  เจ้าหน้าที่สวนสัตว์กรุงลอนดอน ก็ต้องหาซื้อครีมกันแดดไปทาให้แรด ขณะที่เมืองยอร์กไชร์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ  เจ้าหน้าที่คณะละครสัตว์ต้องเรียกใช้บริการของรถดับเพลิง ยกขบวนไปฉีดน้ำคลายร้อนให้ช้าง!

๔. ข้อความต่อไปนี้มีจุดเด่นที่ทำให้ผู้อ่านสนใจตามข้อใด

         ก. ใช้ภาษาง่าย ๆ เป็นกันเอง

         ข. ความแปลกของเนื้อเรื่อง

         ค. การใช้ถ้อยคำพิถีพิถัน

         ง. การให้แง่คิดที่น่าสนใจ

๕. ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

        หากเลือกระหว่างเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันและความถูกต้อง  เขาเลือกข้อหลัง……………..จะถูกประณามจากมิตรสหายอยู่เสมอ

         ก. แม้ว่า

         ข. จึง

         ค. ก็ยัง

         ง. อีกประการหนึ่ง

 ๖. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนบรรยาย

         ก. การเล่าเรื่องราวลำดับเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

         ข. มุ่งให้รายละเอียดด้านนามธรรมมากกว่ารูปธรรม

         ค. กล่าวถึง ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่ออะไร

         ง. เขียนสาระสิ่งที่ต้องการถ่ายทอดอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาชัดเจน

 ๗. หัวข้อเรื่องใดไม่เหมาะกับการเขียนแบบบรรยาย

         ก. ร่วมผจญภัยหนึ่งเดือนไปกับเก้าชีวิตพิชิตยอดเขาหิมาลัย

         ข. กระชับมิตรเมืองพี่เมืองน้อง ชวนกันไปท่องเที่ยวเมืองลาว

         ค. ประสบการณ์แปลกใหม่ในค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ  

         ง. สูตรและหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ตามแนวหลักสูตรใหม่

 ๘. ข้อใดบรรยายไม่เข้าพวก

         ก. เรานั่งแพลอยน้ำมาได้เจ็ดร้อยเมตรก็ถึงการเดินทางที่ระทึกใจ

         ข. ชาวบ้านที่ออกมาซักผ้ายู่ทั้งสองฝั่งต่างก็โบกมือทักทายพวกเรา

         ค. แพลอยผ่านแก่งอันมีโขดหินกระจายเต็มลำน้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยว

         ง. ฝุ่นสีแดงที่เกิดจากล้อบดลงดินลูกรังฟุ้งตลบจนต้องใช้ผ้าปิดหน้า

                                                                โดย พรสวรรค์  คำบุญ

 เฉลย  ๑.ค          ๒. ก       ๓. ค       ๔. ข

           ๕.ก         ๖. ข        ๗. ง       ๘. ง

 

                                                                                                         

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s