กิจกรรมภาษาไทยเตรียมรับประเมิน รร.ในฝัน

สืบสานวรรณคดีขุนช้างขุนแผน ขุนช้างขุนแผน : จากเสภาวรรณคดี…สู่วิถีคติชนอีสาน

                                                                                                     โดย   พรสวรรค์  คำบุญ

๑.๑ ศึกษาวรรณคดีขุนช้างขุนแผนตามทฤษฎีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  โดยจัดทำรายงาน นำเสนอผลงาน (ใช้โปรแกรมนำเสนอ/power point และ/หรือวีดิทัศน์)

๑.๒ ขับเสภา : การแสดงประกอบเสภา

๑.๓ หมอลำ :  ร้อยเรื่องขุนช้างขุนแผนด้วยท่วงทำนองหมอลำหมอแคนอีสาน

๑.๔ เกม : ผูกปริศนาคำทวยอีสาน 

แฟนพันธุ์แท้/สาวกเวตาล             

๒.๑ ศึกษาวรรณคดีนิทานเวตาลตามทฤษฎีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม โดยจัดทำรายงาน นำเสนอ ผลงาน (ใช้โปรแกรมนำเสนอ/power point และ/หรือวีดิทัศน์)

๒.๒ จัดกิจกรรม “เสวนาสาวกเวตาล”  

–  เสวนาครั้งที่ ๑ นิทานไทย

–  เสวนาครั้งที่ ๒ วิเคราะห์ตัวละคร

–  เสวนาครั้งที่ ๓ วิเคราะห์ภาษา

–  เสวนาครั้งที่ ๔ วิเคราะห์คุณค่า

 ๒.๓ จัดกิจกรรม “สาวกเวตาลพันธุ์แท้”  คือ การเฟ้นหาผู้อ่านเวตาลและตอบคำถามจากเรื่องเวตาลได้ถูกต้องมากที่สุดแล้วนำมายกย่อง

๒.๔ จัดกิจกรรมเสริม เช่น  ประกวดหน้ากากเวตาล ประกวดออกแบบ โลโก้เวตาล ประกวดคำขวัญ กลอนแนะนำตัวละครเวตาล

๒.๕ สร้างเครือข่ายสาวกเวตาลในรูปแบบเสวนาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  สาวกต้องมี email และสร้างวงเสวนาขึ้น

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s