ย้ายสถาบัน English Plus 1

แจ้งลูกศิษย์ทุกระดับทุกคลาสของครูกิ๊ก. เดือนพฤษภาคม 2556ย้ายสถานที่เรียนไปยังที่แห่งใหม่ สะดวกสบายไม่แพ้ที่เดิม โดยตั้งอยู่บริเวณใกล้กับทางเข้ากองบิน21  อัพเดทอีกข่าว นอกจากนี้สถาบันยังเป็นตัวแทนจัดหาคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพอีกด้วย โรงเรียนที่ต้องการครูชาวต่างชาติติดต่อครูกิ๊กโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 080 3334635 และ  0817905548 ค่ะ สำหรับแผนที่สถาบันแห่งใหม่จะอัพเดทให้เร็วๆ นี้ ขอบคุณค่ะ

Advertisements

แบบทดสอบนิทานเวตาลตอนต้นเรื่อง

กิจกรรมค้นหาสายเลือดเวตาลพันธุ์แท้

                                                                                                                พรสวรรค์ คำบุญ 

๑. นิทานเวตาลมีที่มาจากหนังสือเรื่องอะไร

    ก.เวตาลศาลติศีล    ข.เวตาลปัญจวิงศติ      ค.เวตาลพุทธิศรีระ          ง.เวตาลเทวนาครี

๒.นิทานเวตาลเขียนด้วยภาษาใด

    ก.อังกฤษ                   ข.บาลี                          ค.สันสกฤต                    ง.ฝรั่งเศส

๓.นามปากกากรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ใช้ในการเรียบเรียงเวตาลคืออะไร

    ก.รัชนี                       ข.กชกร                          ค.พ.ส.ม.                       ง. น.ม.ส.

๔. กรมหมื่นพิทยาลงกรณนำต้นฉบับของผู้ใดมาแปลเป็นภาษาไทย

    ก.ริชาร์ด เบอร์ตัน     ข.ริชาร์ด เกียร์       ค.โรเบิร์ต ยอร์ก               ง.โรเบิร์ต คลิบแลนด์

๕.นิทานเวตาลมีทั้งหมดกี่เรื่อง

    ก.๑๐                                    ข.๑๕                            ค.๒๐                            ง.๒๕

๖.กรมหมื่นพิทยาลงกรณทรงแปลนิทานเวตาลทั้งหมดกี่เรื่อง

    ก.๑๐                                    ข.๑๕                            ค.๒๐                            ง.๒๕

๗.นิทานเวตาลมีรูปแบบการนำเสนอตามข้อใด

    ก.นิทานไม่รู้จบ        ข.นิทานซ้อนนิทาน          ค.นิทานพื้นบ้าน             ง.นิทานเจ้าหญิง

๘.คำสัญญาที่พระวิกรมาทิตย์มีต่อโยคีคืออะไร

   ก.การนำรูปปั้นเจ้าแม่กาลีขึ้นจากแม่น้ำคงคา     ข.การนำศพอมนุษย์จากป่าช้ามาให้โยคี

   ค.การที่ทรงตอบปริศนานิทานถึงยี่สิบเรื่อง        ง.การต้องต่อสู้กับอสูรที่รักษาประตูเมือง

๙.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเวตาลไม่ถูกต้อง

 ก.มีลูกตาสีเขียว                      ข.ผมและหน้าสีน้ำตาล   

 ค.ตัวเย็นชืดเหมือน                 ง.หางกระดิกเหมือนหางแกะ

๑๐.ข้อใดบอกลักษณะพระวิกรมาทิตย์ไม่ถูกต้อง

    ก.เผลอสติบ่อย           ข.มีคุณธรรมสูง              ค.ชอบฟังนิทาน              ง.รักษาสัญญา

๑๑.พระวิกรมาทิตย์ใช้กุศโลบายใดในการสืบเสาะข่าวสารบ้านเมืองพระองค์และประเทศใกล้เคียง

    ก.การมีทูตสัมพันธไมตรี                       ข.การส่งพระโอรสไปเรียนวิชา

    ค.การปลอมพระองค์ไปแสวงหาข่าว      ง.การใช้พราหมณ์ตระเวนจาริกบุญ

๑๒.ใครทำให้พระชายาของพระภรรตฤราชสิ้นพระชนม์

    ก. พราหมณ์               ข.ภรรยาพราหมณ์           ค.พระภรรตฤราช            ง.พระธรรมธวัช

๑๓.คำชมความงามของพระสนมคนใหม่ข้อใดที่ไม่ตรงกับนางในวรรณคดีไทย

    ก.นางมีใบหน้าเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ           ข.มีตาเหมือนเนื้อทรายที่ระแวงภัย

    ค.มีผิวที่เย้ยมะลิให้ได้อาย                                ง.มีคอเหมือนคอนกเขา

๑๔.ผลอำมฤตที่ทำให้อยู่ค้ำฟ้าผ่านมือคนกี่คนจึงถูกรับประทาน

    ก.๕               ข.๖                   ค.๗                  ง.๘

๑๕.”ข้าพเจ้าขอถวายชีวิตพระองค์แก่พระองค์” เป็นคำกล่าวของใคร

    ก.โยคีศานติศีล          ข.อสูรปัถพีบาล              ค.เวตาล            ง.พระภรรตฤราช

สำนวนภาษาน่าสนใจในเวตาล (ต่อ)

           สนุกกับการอ่านเวตาล ฉบับ น.ม.ส. กันต่อนะคะ ที่จริงแล้วนิทานจากเวตาล เรื่องที่อ่านสนุกและจูงใจผู้อ่านให้อยากติดตามอ่านตลอดทั้งเล่มก็คือนิทานเรื่องที่ ๑ ก็เป็นธรรมดาของหนังสือทุกประเภท ถ้าความตอนต้นนำมาดี ตอนต่อไปก็แทบวางไม่ลง  

           นิทานเรื่องที่หนึ่ง  เป็นเรื่องที่กล่าวถึงตัวเอกฝ่ายหญิงที่ทั้งเก่งและฉลาด  เวลาที่เธอต้องการจะสื่อสารกับใคร โดยเฉพาะพระเอก ผู้ที่เธอต้องการจะทดสอบกึ๋น เธอก็จะแสดงอากัปกิริยาประหลาดๆ ให้เป็นปริศนา ฝ่ายพระเอกของเราก็ต้องตีความท่าทางเหล่านั้นให้ออก  ถ้าชายหนุ่มคนไหนฉลาดน้อย ก็จะแปลอาการต่างๆ ของเธอไม่ได้  โชคดีที่มีชายหนุ่มที่แปลออกด้วย แต่เสียดายที่ไม่ใช่พระเอกของเธอ 

            อาการแปลกๆ ของเธอก็เช่น การแนะนำตัวเองต่อเจ้าชายวัชรมุกุฎ  ผู้ที่ต่อมาได้เป็นคุ่ครองของเธอ   เธอก็จะเด็ดดอกบัวขึ้นมาดอกหนึ่ง  ชูดอกบัวขึ้นชี้ฟ้า  นำมากัดด้วยฟัน จากนั้นนำไปทัดหู แล้วโยนลงพื้น เหยียบซ้ำด้วยเท้า แล้วเก็บดอกบัวมาปักที่อก ซึ่งนัยนี้ สรุปความหมายได้ว่า  เธอชื่อปทุมาวดี เป็นพระธิดาของท้าวทันตวัต แห่งเมืองกรรณาฏกะ(กัน-นา-ตะ-กะ) แต่เมืองของเธอและเมืองของเจ้าชายวัชรมุกุฎเป็นศัตรูกัน อย่างไรก็ตามเธอก็ได้ตกหลุมรักพระเอกเสียแล้ว…ขบคิดรายละเอียดเองนะคะว่าอาการเหล่านั้นสัมพันธ์กันกับการไขคำตอบนี้อย่างไร ก็ผู้อ่านของเรามีกึ๋นกันทุกคนนี่คะ

             ยังมีปริศนาอีกหลายตอนนะคะ ซึ่งสนุกทั้งนั้น  ส่วนใจความที่น่าสนใจ คือตอนที่พุทฺธิศริระ (สหายสนิทที่ช่วยไขปริศนาของปทุมาวดีได้) กล่าวเตือนพระวัชรมุกุฎในเรื่องของความรัก  ใจความว่า

             “วิถีแห่งความรักนั้น ไม่มีต้นและไม่มีปลาย บุรุษควรตรึกตรองให้ถ่องแท้ แล้วจึงวางเท้าลงในวิถีนั้น  ผู้มีปัญญาย่อมรู้ว่า ความใคร่หนึ่ง  กระดานสกาหนึ่ง และการดื่มน้ำเมาหนึ่ง ทั้งสามสิ่งนี้ให้ผลแก่คน ซึ่งไม่อาจทำนายได้  ทางที่ดีที่สุดคือ   ควรหลีกเลี่ยงสิ่งทั้งสามนี้เสียจะดีกว่า”

              ข้อความนี้เป็นสำนวนที่ดีมาก และมีการเปรียบเทียบที่ดีด้วย ดังเช่น การพูดว่าการกระทำ ๓ อย่าง ได้แก่  การที่คนลุ่มหลงในความรัก  การเล่นเกมกีฬา  หรือการดื่มสุรา สามสิ่งนี้ เมื่อลงมือกระทำแล้วก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะส่งผลอย่างไรต่อเรา  ซึ่งบางทีก็คาดหมายไม่ได้  หรือหาข้อสรุปไม่ได้นั่นเอง มีตัวอย่างสนับสนุนให้เห็นมากมาย อาทิเช่น คนที่เป็นคู่รักกันมานาน สุดท้ายแล้วใช่ว่าจะลงเอยกันอย่างที่ควรจะเป็น   การแข่งกีฬาก็เช่นกัน ขณะอยู่ในสนามก็ไม่รู้ว่าใครจะแพ้หรือชนะ  รวมทั้งการดื่มสุรา ถ้าดื่มมากถึงกับมีอาการเมาก็มักไม่รู้ตัวว่าตนเองทำอะไร เกิดอะไร  อย่างนี้เป็นต้น ท่านก็เลยสอนให้ระมัดระวัง  หรือเลี่ยงไปเลยจะดีกว่า  ข้อความที่พุทธิศริระกล่าวจึงทั้งคมคายและมีแง่คิด แต่อย่างไรก็ดี  ทั้งสามสิ่งนี้ก็ไม่ใคร่มีใครเลี่ยงได้   

 

แบบทดสอบการเขียนบรรยาย

 ข้อสอบการเขียนบรรยาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑-๓

          (๑) ตัวเมืองภูเก็ตส่วนมากเป็นตึกแบบสมัยเก่า สร้างแต่ครั้งกิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ ๆ / (๒) แต่ในปัจจุบันตึกสูง ๆ แบบใหม่ ๆ มีมาก / (๓)  ตัวเมืองจึงมีลักษณะเหมือนคนแก่กับคนหนุ่มยืนประจัญหน้ากันอยู่ / (๔) นอกจากภูเก็ตจะมีชายหาดที่สวยงามแล้วยังมีขุนเขา น้ำตกอันแสนงามอีกด้วย

๑ การบรรยายตอนใดที่มีการใช้โวหารการเขียนต่างจากพวก

         ก. (๑)

         ข. (๒)

         ค. (๓)

         ง. (๔)

 ๒. จุดเด่นของการเขียนแนะนำจังหวัดภูเก็ตตอนใด ที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวได้มากที่สุด

         ก. (๔)

         ข. (๓)

         ค. (๒)

         ง. (๑)

๓. “ตัวเมืองจึงมีลักษณะเหมือนคนแก่กับคนหนุ่มยืนประจัญหน้ากันอยู่” เราอาจเขียนบรรยายข้อความนี้ได้ใหม่ตามข้อใด

         ก. ตัวอาคารเก่าที่ถูกปล่อยให้รกร้างไปตามกาลเวลาแทรกอยู่ระหว่างอาคารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่

         ข. บ้านเรือนของชาวพื้นเมืองภูเก็ตดั้งเดิม มองดูตัดกินอย่างสิ้นเชิงกับตึกรามบ้านช่องของผู้อพยพมาอยู่ใหม่

         ค. ตึกแถวอาคารบ้านเรือนสมัยเก่ายังมีอยู่ และมีอาคารพาณิชย์ทันสมัยใหม่ ๆ ปลูกสร้างอยู่ใกล้ ๆ กัน

         ง. บ้านเรือนเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งโบราณ และบ้านเรือนที่สร้างขึ้นใหม่ถูกสร้างให้อยู่คนละฟากฝั่งของถนน

อ่านข้อความที่ให้แล้วใช้ตอบคำถาม ข้อ  ๔   

  เจ้าหน้าที่สวนสัตว์กรุงลอนดอน ก็ต้องหาซื้อครีมกันแดดไปทาให้แรด ขณะที่เมืองยอร์กไชร์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ  เจ้าหน้าที่คณะละครสัตว์ต้องเรียกใช้บริการของรถดับเพลิง ยกขบวนไปฉีดน้ำคลายร้อนให้ช้าง!

๔. ข้อความต่อไปนี้มีจุดเด่นที่ทำให้ผู้อ่านสนใจตามข้อใด

         ก. ใช้ภาษาง่าย ๆ เป็นกันเอง

         ข. ความแปลกของเนื้อเรื่อง

         ค. การใช้ถ้อยคำพิถีพิถัน

         ง. การให้แง่คิดที่น่าสนใจ

๕. ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

        หากเลือกระหว่างเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันและความถูกต้อง  เขาเลือกข้อหลัง……………..จะถูกประณามจากมิตรสหายอยู่เสมอ

         ก. แม้ว่า

         ข. จึง

         ค. ก็ยัง

         ง. อีกประการหนึ่ง

 ๖. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนบรรยาย

         ก. การเล่าเรื่องราวลำดับเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

         ข. มุ่งให้รายละเอียดด้านนามธรรมมากกว่ารูปธรรม

         ค. กล่าวถึง ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่ออะไร

         ง. เขียนสาระสิ่งที่ต้องการถ่ายทอดอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาชัดเจน

 ๗. หัวข้อเรื่องใดไม่เหมาะกับการเขียนแบบบรรยาย

         ก. ร่วมผจญภัยหนึ่งเดือนไปกับเก้าชีวิตพิชิตยอดเขาหิมาลัย

         ข. กระชับมิตรเมืองพี่เมืองน้อง ชวนกันไปท่องเที่ยวเมืองลาว

         ค. ประสบการณ์แปลกใหม่ในค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ  

         ง. สูตรและหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ตามแนวหลักสูตรใหม่

 ๘. ข้อใดบรรยายไม่เข้าพวก

         ก. เรานั่งแพลอยน้ำมาได้เจ็ดร้อยเมตรก็ถึงการเดินทางที่ระทึกใจ

         ข. ชาวบ้านที่ออกมาซักผ้ายู่ทั้งสองฝั่งต่างก็โบกมือทักทายพวกเรา

         ค. แพลอยผ่านแก่งอันมีโขดหินกระจายเต็มลำน้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยว

         ง. ฝุ่นสีแดงที่เกิดจากล้อบดลงดินลูกรังฟุ้งตลบจนต้องใช้ผ้าปิดหน้า

                                                                โดย พรสวรรค์  คำบุญ

 เฉลย  ๑.ค          ๒. ก       ๓. ค       ๔. ข

           ๕.ก         ๖. ข        ๗. ง       ๘. ง

 

                                                                                                         

 

 

 

ตัวอย่างข้อสอบ O Net เรื่องสำนวนสุภาษิต

ตัวอย่างข้อสอบ O-Net  เรื่องสำนวนสุภาษิต

  พรสวรรค์  คำบุญ

1. ข้อใดกล่าวถึง สำนวน ไม่ถูกต้อง

 ก. สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา           

 ข. ใช้ภาษาเรียบเรียงอย่างสละสลวย

 ค. ผู้อ่านหรือผู้ฟังต้องตีความให้เข้ากับเรื่อง      

 ง. ส่วนใหญ่เกิดจากการนำสิ่งใกล้ตัวมากล่าวเปรียบเปรย

2. สำนวนข้อใดที่แสดงว่าผู้พูดขาดคุณลักษณะ “ใช้วาจาอ่อนหวาน” ในขณะสนทนา

  ก. ยกตนข่มท่าน                        ข. ปากว่าตาขยิบ        

   ค. ปากหวานก้นเปรี้ยว              ง. พูดจามะนาวไม่มีน้ำ

3. สำนวนใดมีความหมายเชิงบวก

   ก. ตบตา                                        ข. คมในฝัก                           

    ค. น้ำนิ่งไหลลึก                            ง. หงิม ๆ หยิบชิ้นปลามัน

4.  สำนวนข้อใดมุ่งสอนเรื่องความขยันขันแข็ง

   ก. พร้าขัดหลังเล่มเดียว                ข. อัฐยายซื้อขนมยาย      

   ค. สอนหนังสือสังฆราช                 ง. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

5.  “ทั้งสองต่างใช้คำพูดเผ็ดร้อนทุ่มเถียงกันอย่าง ……………………….”        ควรเติมสำนวนใดลงในช่องว่าง

   ก. คอขาดบาดตาย                         ข. ขิงก็ราข่าก็แรง        

   ค. ขมิ้นกับปูน                                 ง. ถึงพริกถึงขิง

6. ใจความสำคัญของโคลงโลกนิติบทนี้มีใจความสำคัญสอดคล้องกับข้อใด

                  ถึงจนทนกัดก้อน              กินเกลือ

              อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือ           พวกพ้อง

              อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ       สงวนศักดิ์

              โซก็เสาะใส่ท้อง                  จับเนื้อกินเอง

  ก. ดอกไม้ดอกเดียวร้อยพวงมาลัยไม่ได้                

   ข. เมื่อล้มลงจงลุกขึ้นด้วยกำลังของตัวเอง

   ค. มีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาล            

   ง. ความสุขสบายไม่เคยปั้นใครให้เป็นมหาบุรุษ

7.  คำคมในข้อใดมีแนวคิดแตกต่างจากข้ออื่น

   ก. ไม่กล้า ก็ไม่มีวันเดินหน้า         

   ข. อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะอยู่นิ่งเฉย                

   ค. คนเราแก้อดีตไม่ได้ แต่อาจเปลี่ยนอนาคตได้       

   ง. ความล้มเหลวที่สุด คือการไม่กล้าแม้แต่จะลองทำ
8.  การใช้สำนวนสุภาษิตอย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นไปตามข้อใด

  ก. ใช้ได้ตรงตามหน้าที่                          ข. ใช้ได้ตรงตามความหมาย

  ค. ใช้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย                 ง. ใช้ได้ตรงตามระดับภาษา

9.  “ถ้าทำอะไรรุนแรงคนไม่เกรงใจ แต่ถ้าพูดจาอ่อนหวานคนจะทั้งรักทั้งเกรง” ตรงกับสำนวนใด

   ก. ปากว่าตาขยิบ                                   ข. ถือถือสากปากถือศีล

   ค. น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย        ง.ปากหวานปานชะเอม ใจเค็มเหมือนเกลือ

10.  ข้อใดมีความหมายต่างจาก “เอาหูไปนาเอาตาไปไร่”

    ก. ปล่อยปละละเลย                              ข. ไม่ลงมือทำงาน

    ค. ไม่เอาจริงเอาจัง                               ง. แสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น

 เฉลย

1. ก

2. ง

3. ข

4. ก

5. ง

6. ข

7. ค

8. ค

9. ค

10. ข